Najnowsze w serwisie

Jak sprzedać udziały w nieruchomości bez zgody właściciela?

udzialy sprzedaz

Spis treści

Jest to proces możliwy z wielu perspektyw, ponieważ współwłasność domów albo lokali i nie jest tylko i wyłącznie związana z osobami po ślubie cywilnym. W przypadku dziedziczenia wiele osób dowiaduje się, że istnieje coś takiego jak współwłasność ułamkowa nieruchomości. Co to takiego? Ze współwłasnością w częściach ułamkowych mamy do czynienia najczęściej zdarzeń takich jak: spadkobrania, gdy spadek przypada kilku spadkobiercom (art. 1035 Kodeksu cywilnego); z czynności prawnych (np. z kupna jednego mieszkania przez kilku nabywców); na skutek zasiedzenia; na skutek połączenia lub pomieszania rzeczy ruchomych (art. 193 § 1 Kodeksu cywilnego); z orzeczenia sądowego, jeśli sąd w postanowieniu o zniesieniu współwłasności przyzna rzecz wspólną kilku osobom; w przypadku ustania ustroju wspólności majątkowej między małżonkami; w przypadku rozwiązania spółki cywilnej. Przepisy kodeksu cywilnego dotyczące bezpośrednio współwłasności będą regulowały własność tylko w częściach ułamkowych. Jeżeli masz pewien problem z nieruchomością, która nie jest tylko Twoja to wyjaśniamy, że możliwa jest sprzedaż udziału w nieruchomości bez zgody właściciela i nie jest to wcale takie trudne, natomiast trzeba wiedzieć do kogo zwrócić się o pomoc.

Więcej na: https://transakcja24h.pl/skup-udzialow-w-nieruchomosci/

Brak zgody współwłaściciela, a sprzedaż mieszkania.

Wiemy już, że współwłasność ułamkowa polega na tym, że każda strona umowy ma udział w danej, konkretnej rzeczy. Jest to zasadnicza sprawa, która odróżnia współwłasność ułamkową od współwłasności łącznej, która się charakteryzuje tym, że nie ma w takiej umowie udziałów. Nie jest to samodzielna konstrukcja prawna, a jej przykładem jest np. zakup mieszkania przez małżonków, którzy nie podpisali intercyzy likwidującej majątek wspólny. Należy pamiętać, że zakończenie małżeństwa skutkuje końcem współwłasności łącznej małżonków. Artykuł 1036 Kodeksu Cywilnego zakłada, że spadkobierca może bez zgody pozostałych spadkobierców rozporządzać swoim udziałem w przedmiocie, który należy do masy spadkowej. Sprzeciw innego spadkobiercy może zostać wykorzystany, ale jedynie wtedy gdy danym rozporządzeniem narusza uprawnienia, które przysługują na podstawie przepisów o dziale spadku. Faktu, że sprzedajemy mieszkanie bez zgody innego właściciela (jeżeli takowy istnieje) nie można ukryć. Zaraz po podpisaniu dokumentów, notariusz przesyła je do sądu wieczystoksięgowego i czeka na wpis nowego współwłaściciela. Następnie czeka się na aktualizację księgi wieczystej , a wpis można sprawdzić online na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości w dziale elektronicznych Ksiąg Wieczystych.

W jaki sposób szybko i bezpiecznie przeprowadzić taką transakcję?

Niestety, wiele osób boi się takiego typu transakcji i nie szukają podobnych ofert na rynku wtórnym. Prawda jest taka, że większość ludzi nie zna się na tego typu przepisać i rzadko kto „w ciemno” nie kupi mieszkania, które ma potencjalnie innych właścicieli. Naprzeciw oczekiwaniom klientów wiele firm oferuje skup mieszkań, dzięki czemu sprzedający mają szansę zarobić szybką gotówkę i pozbyć się niechcianego problemu.

Powiązane artykuły