Instalacje elektryczne – jaką rolę pełnią w budynkach?

instalacje elektryczne

Spis treści

Instalacja elektryczna, oprócz instalacji grzewczej i hydraulicznej, stanowi ważny element sprawnego funkcjonowania każdego domu. Składa się ona z układu przewodów, którymi płynie prąd oraz sprzętu elektroinstalacyjnego. Jaka jest rola instalacji elektrycznych w każdym budynku?

Domowa instalacja elektryczna – czym jest?

Domowe instalacje elektryczne są zespołem urządzeń elektrycznych, połączonych ze sobą za pomocą stałych przewodów elektrycznych, które wykonane są z miedzi. Są one także skoordynowane pod kątem parametrów technicznych. Dzięki temu umożliwiają doprowadzenie energii elektrycznej z sieci rozdzielczej do odbiorników. Układ zasilania niskiego napięcia składa się z przyłącza i złącza kabli, tablicy rozdzielczej, pionów i linii zasilających, a także instalacji odbiorczej i obwodów. Instalacja elektryczna to także okablowanie, które rozprowadzone jest pod tynkiem.

Podział instalacji elektrycznych w domu

Według normy SEP- E- 002 w budynku mieszkalnym wyróżnia się 5 typów instalacji elektrycznych – elektroenergetyczną, telekomunikacyjną, alarmową i domofonową, antenową i odgromową, która służy do ochrony budynków przed wyładowaniami atmosferycznymi. Ze względu na rodzaj zasilanych odbiorników, możemy mówić o instalacji oświetleniowej i siłowej.

Instalacja oświetleniowa odpowiada za urządzenia grzejne, podgrzewacze wody. Instalacja siłowa zasila odbiorniki o charakterze przemysłowym czy urządzenia o dużych mocach znamionowych, jak na przykład kuchenki elektryczne.

Należy pamiętać, że pomieszczenia, w których instalacja jest narażona na stały kontakt z wodą, powinny znaleźć się elementy hermetyczne, które chronią przed wnikaniem wody. W domach występuje także instalacja odbiorcza, która służy do rozliczeń między dostawcą a odbiorcą energii elektrycznej.

W domu instalacja elektryczna jest podzielona na rózne fazy, co w przypadku awarii jest o tyle istotne, że można ją odłączyć, zapewniając tym samym częściową dostawę prądu.

Powiązane artykuły