Wszystko o szkoleniach BHP

Spis treści

Szkolenia BHP

Zapewnienie bezpiecznych warunków podczas pracy jest prawnym obowiązkiem pracodawcy, określonym na łamach Kodeksu pracy. W tym zakresie pracowników należy szkolić z zasad BHP. Szkolenie ma na celu przekazać pracownikom wiedzę o przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny, jak również związanych ze specyfiką danego stanowiska.

Rodzaje szkoleń BHP

Szkolenie BHP dzieli się na dwa rodzaje: wstępne i okresowe. To pierwsze odbywa się jeszcze przed przystąpieniem pracownika do pracy, jego ważność to maksymalnie 12 miesięcy. Okresowe odbywają się w określonych odstępach czasowych, pierwsze mają miejsce po wygaśnięciu ważności szkolenia wstępnego. W celu zorganizowania szkolenia, warto skorzystać z usług specjalizujących się w tym firm. Większość z nich oferuje szkolenia BHP w dużych miastach, na przykład Poznaniu.

Szkolenie wstępne

Szkolenie wstępne podzielone jest na część ogólną i konkretną, dotyczącą zajmowanego stanowiska. Instruktaż ogólny ma za zadanie zapoznać z kodeksowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, wewnątrzzakładowym regulaminem i pierwszą pomocą. Czas na przebrnięcie przez cały materiał to minimum 2 godziny. Jest to obowiązkowy etap dla nowo zatrudnionych, praktykantów i uczniów przyuczających się.

Kolejny etap to tak zwane szkolenie stanowiskowe BHP. W jego trakcie pracownicy mają poznać swoje stanowisko pracy, zdobywać wiedzę i umiejętności na temat używanego sprzętu, jak również dowiedzieć się jakie zagrożenia mogą na nich czekać i jak się przed nimi chronić. Odbycie całego kursu bezwzględnie wymaga udokumentowania. Stąd dla każdej osoby tworzona jest indywidualna karta szkolenia wstępnego BHP.

Szkolenie okresowe BHP

Szkolenia okresowe wykonywane są w celu przypomnienia pracownikom zasad BHP. Mogą one odbywać w różnej formie, między innymi kursu, seminarium czy tak zwanego samokształcenia kierunkowego. Jednak od tej swobody są wyjątki, głównie dla stanowisk robotniczych, w ich przypadku należy zapewnić instruktaż pracy oraz wykład.

Ważność szkoleń BHP

Ważność szkoleń BHP jest podyktowana rodzajem wykonywanego zawodu. Warto przywołać zasady, że szkolenia BHP powinny odbywać się:

 • co najmniej raz na roku dla robotników świadczących prace szczególnie niebezpieczne,
 • co najmniej raz na 3 lata dla innych robotników,
 • co najmniej raz na 5 lat dla pracodawców, pracowników inżynieryjno-technicznych, kierowników, osób zatrudnionych w służbie BHP czy podwładnych, którzy mogą być narażeni na czynniki niebezpieczne, uciążliwe czy szkodliwe dla zdrowia,
 • co najmniej raz na 6 lat dla pracowników administracyjno-biurowych, świadczących pracę w firmach, których działalność stanowi wyższą niż trzecia kategorię ryzyka.

Wykonujący pracę w biurze, na stanowiskach które nie są uznawane za wyższą niż trzecia kategorię ryzyka, nie muszą odbywać okresowych szkoleń BHP.

Dotyczy to głównie firm zajmujących się:

 • produkcją elektroniki lub odzieży
 • handlem detalicznym
 • transportem lotniczym
 • edukacją
 • rozrywką
 • obsługą biur
 • usługami z zakresu ubezpieczenia
 • firmy detektywistycznych lub ochroniarskich.

 

Poszukujesz firmy do przeprowadzenia szkoleń BHP w Poznaniu? Sprawdź tutaj.

Powiązane artykuły