Najnowsze w serwisie

Na czym polega obróbka techniką CNC?

obrobka cnc

Spis treści

W obróbce materiałów stosowane są obecnie różne rodzaje urządzeń. Wśród nich znajdują się również te sterowane komputerowo, które umożliwiają automatyzację produkcji. Do tej kategorii zaliczana jest obróbka CNC. Na czym dokładnie polega? Jakie ma zastosowanie?

Czym jest CNC?

CNC to skrót pochodzący z języka angielskiego, który oznacza Computerized Numerical Control. Odnosi się on do metody sterowania urządzeniem do obróbki z wykorzystaniem mikrokomputera. W efekcie obróbka CNC pozwala na zautomatyzowanie procesów, co niesie ze sobą szereg korzyści.

Aktualnie obróbka CNC prowadzona jest z wykorzystaniem wielu typów urządzeń. Najczęściej są to tokarki, frezarki, drążarki.

Etapy obróbki CNC

Do wykonania procesu obróbki CNC konieczne są 3 zasadnicze kroki, do których zaliczane są:

1. CAD (Computer Aided Design) – projektowanie wspomagane komputerowo, czyli przygotowanie projektu, który ma zostać zrealizowany za pomocą urządzenia do obróbki. Na podstawie przygotowanego projektu będzie można uzyskać gotowe produkty.

2. CAM (Computer Aided Manufacturing) – etap ten odnosi się do przeniesienia projektu na plan sterowania maszyny, czyli pozwala na takie zaprogramowanie jej pracy, aby mogła ona wykonać zaprojektowany produkt.

3. CNC (Computerized Numerical Control) – to ostatni etap produkcji, czyli wykonanie produktu przez urządzenie sterowane komputerowo na podstawie projektu, który został odpowiednio zaprogramowany.

Jakie zastosowanie ma obróbka CNC?

Aktualnie obróbka CNC wykorzystywana jest w różnych branżach po to, aby uzyskać niezbędne produkty wyróżniające się wysoką jakością wykonania, precyzją oraz powtarzalnością.

Za pomocą maszyn sterowanych numerycznie można między innymi obrabiać metale, ale również surowce jak tworzywa sztuczne, drewno czy szkło, dlatego ma ona rozległe zastosowanie.

Najczęściej obróbka CNC wykorzystywana jest wtedy, gdy duże znaczenie ma dokładne odwzorowanie projektu w formie rzeczywistych przedmiotów. Za pomocą obróbki numerycznej można wtedy uzyskać bardzo precyzyjne rezultaty, co ma duże znaczenie między innymi przy produkcji części mechanicznych.

Jak wykonać obróbkę CNC?

Do wykonania obróbki CNC konieczne jest posiadanie odpowiedniego zaplecza w postaci maszyny oraz komputera z oprogramowaniem pozwalającym na zaprojektowanie i przeniesienie projektu na maszynę.

Nie trzeba jednak inwestować w zakupienie niezbędnego sprzętu, ponieważ obecnie obróbka CNC jest również prowadzona usługowo. Z ofertami firm wykonującymi toczenie, frezowanie czy drążenie metodą CNC można zapoznać się obecnie online.

Powiązane artykuły