Najnowsze w serwisie

Izolacja kanałów wentylacyjnych

Izolacja kanałów wentylacyjnych

Spis treści

Izolacja kanałów wentylacyjnychOdpowiednia izolacja kanałów wentylacyjnych znajdujących się w budynku z pozoru nie wydaje się kwestią zbyt istotną. Nic bardziej mylnego.

Odpowiednie zabezpieczenie ich powierzchni nie tylko pozwala zabezpieczyć instalację przed kondensacją pary wodnej i stratami energii, ale również tłumi hałas, który jest bardzo łatwo przenoszony przez kanały pozbawione odpowiedniej izolacji.

Wraz ze wzrostem poziomu życia, rosną nasze wymagania wobec nowopowstających budynków. Centralna instalacja klimatyzacyjna czy wentylacyjna powoli przestają być luksusem, a stają się standardem. Jednocześnie stale rosnąca świadomość ekologiczna społeczeństwa i obowiązujące przepisy stawiają inwestorów przed nie lada wyzwaniem, jakim jest maksymalne ograniczenie niepotrzebnie traconej energii. Dlatego też, inwestor zmuszony jest do wypracowania rozsądnego kompromisu pomiędzy tymi dwoma aspektami. Nie bez znaczenia pozostają również kwestie hałasu oraz skraplania się wody na powierzchni instalacji. Wykonane z blachy, puste w środku kanały są doskonałym medium dla rozchodzenia się różnego rodzaju dźwięków, a różnica temperatur może powodować osadzanie kondensację wilgoci prowadzącą do zawilgocenia ścian. Zastosowanie odpowiedniej izolacji pozwoli nam zminimalizować te efekty, ponieważ zabezpieczona przy pomocy płyty izolacyjnej blacha, znacznie obniży swoje właściwości akustyczne oraz uzyska ochronę przeciwko skraplaniu pary wodnej.

Stop dla pary wodnej

Najczęściej spotykanym sposobem na zabezpieczenie instalacji wentylacyjnej jest obłożenie jej warstwą wełny mineralnej, dodatkowo wzmocnionej folią, mającą służyć jako bariera dyfuzyjna. Rozwiązanie tego typu, choć łatwe w montażu, jest obarczone pewnymi wadami, znacznie zmniejszającymi jego atrakcyjność. Po pierwsze, folia zabezpieczająca warstwę wełny i zapobiegającą kondensacji pary wodnej na powierzchni kanału, jest stosunkowo mało odporna na uszkodzenia mechaniczne, co powoduje, że często już podczas montażu pojawiają się w niej dziury. W konsekwencji, izolacja nie stanowi bariery dyfuzyjnej na całej swojej długości, a wełna jest narażona na nasiąkanie wilgocią. Może to powodować nie tylko zawilgocenie ścian, ale również sprzyja rozwojowi szkodliwych mikroorganizmów. Dodatkowo, włóknisty charakter wełny wiąże się z jej pyleniem. Jest to szczególnie niekorzystne w przypadku izolowania kanałów wentylacyjnych ponieważ może być szkodliwe dla naszego zdrowia. Uwalniane cząstki stałe oraz mikroorganizmy trafiają bezpośrednio do biur, mieszkań czy innych pomieszczeń użytkowych, pogarszając jakość powietrza wewnątrz budynku. Wad tych pozbawione są otuliny i płyty wykonane na bazie syntetycznego kauczuku, takie jak np. Armaflex AC firmy Armacell.

Jedną z największych zalet izolacji kauczukowych jest ich jednolita i zamknięta struktura komórkowa. Dzięki temu otuliny te tworzą wyjątkowo szczelną barierę dyfuzyjną na całej swojej grubości. W przypadku otuliny Armaflex AC współczynnik oporu przeciw dyfuzji pary wodnej ma wartość powyżej 7000. „Pracując nad izolacją Armaflex AC postawiliśmy sobie za cel stworzenie produktu, który zastąpi wełnę mineralną i dzięki któremu izolacja m.in. kanałów wentylacyjnych stanie się nie tylko prosta, ale również o wiele bardziej wydajna. W efekcie Armaflex AC charakteryzuje się wysokim oporem dla dyfuzji wodnej. Izolacja ta jest też wyjątkowo elastyczna, dzięki czemu, pod względem łatwości montażu i łatwości dopasowania do kształtu kanału, nie ustępuje stosowanej do tej pory wełnie.” – mówi Jarema Chmielarski, dyrektor obsługi technicznej rynku z firmy Armacell.

Wentylacja zgodna z literą prawa

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, „Budynek i jego instalacje grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne i c.w.u. powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby ilość ciepła, chłodu i energii elektrycznej, potrzebnej do użytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, można było utrzymać na racjonalnie niskim poziomie”. Przepis ten, wymusza na inwestorach odpowiednie zabezpieczenie kanałów wentylacyjnych przed niepotrzebnymi stratami energii, które mogą wystąpić w przypadku niezapewnienia odpowiedniej ochrony. W tym wypadku również warto rozważyć zastosowanie izolacji kauczukowej. Wspomniana już wcześniej izolacja Armaflex AC firmy Armacell posiada współczynnik przewodzenia ciepła nie wyższy niż 0,035 W/(m*K) w średniej temperaturze 0 st. Celsjusza. Jest to bardzo niska wartość, gwarantująca ograniczenie strat energii do niebędnego minimum. „Spieniony kauczuk syntetyczny (elastomer) wykorzystany do stworzenia Armaflex AC pozwolił nam zachować bardzo dobrą charakterystykę izolacji termicznej przy jednoczesnym zminimalizowaniu grubości samej płyty. Dzięki temu istnieje możliwość optymalnego zaizolowania m.in. kanałów wentylacyjnych, nawet w bardzo wąskich miejscach, gdzie zastosowanie grubszej warstwy byłoby niemożliwe. Daje to zarówno architektom, jak i inwestorom bardzo dużą elastyczność jeśli chodzi o projektowanie systemu wentylacyjnego dla danego budynku oraz znacznie ułatwia montaż płyt Armaflex na kanałach wentylacyjnych. Dodatkowym plusem zastosowania izolacji wykonanej z kauczuku jest fakt, że znacznie dokładniej przylega ona do powierzchni kanału niż wełna mineralna, przez co jej właściwości tłumienia hałasu są w określonych zastosowaniach znacznie wyższe.” – mówi Jarema Chmielarski z firmy Armacell.

Centralna instalacja wentylacyjna w budynku, mimo, że znacznie podnosi jego komfort, może sprawić nam również wiele nieprzyjemnych niespodzianek. Jednak zastosowanie odpowiedniego rodzaju izolacji pozwoli nam nie tylko cieszyć się świeżym oraz wysokiej jakości powietrzem ale również w znacznym stopniu poprawi charakterystykę energetyczną budynku. „Tak jak w przypadku wielu innych systemów, dobór odpowiedniej izolacji dla kanałów wentylacyjnych jest sprawą niezwykle istotną. Wpływa bowiem nie tylko na poprawę jakości życia ale również na jego profil ekologiczny. Oddychanie czystym, pozbawionym pyłu i mikroorganizmów powietrzem oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynku, na pewno jest atrakcyjne nie tylko dla jego użytkowników ale również dla inwestora.” – mówi Jarema Chmielarski z firmy Armacell.

Izolacja kanałów wentylacyjnych

Odpowiednia izolacja kanałów wentylacyjnych znajdujących się w budynku z pozoru nie wydaje się kwiestią zbyt istotną. Nic bardziej mylnego. Odpowiednie zabezpieczenie ich powierzchni nie tylko pozwala zabezpieczyć instalację przed kondensacją pary wodnej i stratami energii, ale również tłumi hałas, który jest bardzo łatwo przenoszony przez kanały pozbawione odpowiedniej izolacji.

Stop dla pary wodnej

Najczęściej spotykanym sposobem na zabezpieczenie instalacji wentylacyjnej jest obłożenie jej warstwą wełny mineralnej, dodatkowo wzmocnionej folią, mającą służyć jako bariera dyfuzyjna. Niestety, folia ta jest stosunkowo mało odporna na uszkodzenia mechaniczne, co powoduje, że często już podczas montażu pojawiają się w niej dziury pozwalające na wnikanie wilgoci. Dodatkowo, włóknisty charakter wełny wiąże się z jej pyleniem. Jest to szczególnie niekorzystne w przypadku izolowania kanałów wentylacyjnych ponieważ może być szkodliwe dla naszego zdrowia. Jedną z największych zalet izolacji kauczukowych jest ich jednolita i zamknięta struktura komórkowa. Dzięki temu otuliny te tworzą wyjątkowo szczelną barierę dyfuzyjną na całej swojej grubości. W przypadku otuliny Armaflex AC współczynnik oporu przeciw dyfuzji pary wodnej ma wartość powyżej 7000. „Pracując nad izolacją Armaflex AC postawiliśmy sobie za cel stworzenie produktu, który zastąpi wełnę mineralną i dzięki któremu izolacja m.in. kanałów wentylacyjnych stanie się nie tylko prosta, ale również o wiele bardziej wydajna. W efekcie Armaflex AC charakteryzuje się wysokim oporem dla dyfuzji wodnej. Izolacja ta jest też wyjątkowo elastyczna, dzięki czemu, pod względem łatwości montażu i łatwości dopasowania do kształtu kanału, nie ustępuje stosowanej do tej pory wełnie.” – mówi Jarema Chmielarski, dyrektor obsługi technicznej rynku z firmy Armacell.

Wentylacja zgodna z literą prawa

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, ilość energii elektrycznej, potrzebna do użytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem powinna być utrzymana na racjonalnie niskim poziomie. Wymusza to odpowiednie zabezpieczenie kanałów wentylacyjnych przed niepotrzebnymi stratami energii. Wspomniana już wcześniej izolacja Armaflex AC firmy Armacell posiada współczynnik przewodzenia ciepła nie wyższy niż 0,035 W/(m*K) w średniej temperaturze 0 st. Celsjusza. Jest to bardzo niska wartość, gwarantująca ograniczenie strat energii do niebędnego minimum. „Spieniony kauczuk syntetyczny (elastomer) wykorzystany do stworzenia Armaflex AC pozwolił nam zachować bardzo dobrą charakterystykę izolacji termicznej przy jednoczesnym zminimalizowaniu grubości samej płyty. Dzięki temu istnieje możliwość optymalnego zaizolowania m.in. kanałów wentylacyjnych, nawet w bardzo wąskich miejscach, gdzie zastosowanie grubszej warstwy byłoby niemożliwe. Daje to zarówno architektom, jak i inwestorom bardzo dużą elastyczność jeśli chodzi o projektowanie systemu wentylacyjnego dla danego budynku oraz znacznie ułatwia montaż płyt Armaflex na kanałach wentylacyjnych. Dodatkowym plusem zastosowania izolacji wykonanej z kauczuku jest fakt, że znacznie dokładniej przylega ona do powierzchni kanału niż wełna mineralna, przez co jej właściwości tłumienia hałasu są w określonych zastosowaniach znacznie wyższe.” – mówi Jarema Chmielarski z firmy Armacell.

Centralna instalacja wentylacyjna w budynku, mimo, że znacznie podnosi jego komfort, może sprawić nam również wiele nieprzyjemnych niespodzianek. Jednak zastosowanie odpowiedniego rodzaju izolacji pozwoli nam nie tylko cieszyć się świeżym oraz wysokiej jakości powietrzem ale również w znacznym stopniu poprawi charakterystykę energetyczną budynku.

Tak jak w przypadku wielu innych systemów, dobór odpowiedniej izolacji dla kanałów wentylacyjnych jest sprawą niezwykle istotną. Wpływa bowiem nie tylko na poprawę jakości życia ale również na jego profil ekologiczny. Oddychanie czystym, pozbawionym pyłu i mikroorganizmów powietrzem oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynku, na pewno jest atrakcyjne nie tylko dla jego użytkowników ale również dla inwestora – mówi Jarema Chmielarski z firmy Armacell.

Powiązane artykuły