Czym są transformatory separacyjne? Zastosowanie i zakup

Transformatory separacyjne co to jest i gdzie kupic

Spis treści

Elementy jak transformatory są powszechni stosowane w układach elektrycznych i elektronicznych. Czym dokładnie są transformatory separacyjne? Jakie mają one zastosowanie? Gdzie można je zakupić?

Transformatory separacyjne – co to jest?

Transformator jest rodzajem urządzenia elektrycznego, które umożliwia przenoszenie energii eklektycznej prądu przemiennego z jednego obwodu do drugiego. Wykorzystuje on do tego celu indukcję.

W przypadku standardowych transformatorów zamieniane jest również napięcie elektryczne – wyjątek ten dotyczy transformatora separacyjnego, w którym nie dochodzi do zamiany napięcia.

Urządzenia jak transformatory separacyjne – https://trafeco.pl/transformatory-separacyjne-w-wykonaniu-medycznym/ to specjalny typ transformatora, który ma przekładnię równą 1 – wówczas napięcie wyjściowe jest takie same jak napięcie wejściowe. Dodatkowo charakterystyczną cechą tego elementu jest jego separacja galwaniczna wykonana pomiędzy uzwojeniem pierwotnym i uzwojeniem wtórnym.

Jakie zastosowanie mają transformatory separacyjne?

Transformatory separacyjne wykorzystywane są w celu zabezpieczenia urządzeń i instalacji, w których pracują tego typu urządzenia.

Najczęściej transformatory separacyjne używane są jako sposób ochrony przeciwpożarowej (PPOŻ), gdzie pojawia się ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Dotyczy to między innymi pomieszczeń cechujących się wysoką wilgotnością, metalowych zbiorników. Pozwalają one wtedy na bezpieczne używanie urządzeń i instalacji, gdy nie można zastosować wtedy urządzeń o niższym, bezpieczniejszym napięciu.

Takie zastosowanie transformatorów separacyjnych wynika z faktu, że eliminują one drogę powrotną dla prądu porażeniowego, który stanowiłby zagrożenie wtedy, gdy doszłoby do uszkodzenia izolacji elektrycznej urządzenia. Aby zabezpieczenie to było skuteczne, wówczas zasilanie ma dotyczyć tylko jednego odbiornika z jednego transformatora. Dodatkowo ważne jest również nieuziemienie punktu zerowego uzwojenia wtórnego.

Transformatory separacyjne – gdzie można je kupić?

Urządzenia jak transformatory separacyjne są obecnie oferowane w wielu sklepach prowadzących sprzedaż urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Można zamawiać je również w sklepach z częściami elektrycznymi i elektronicznymi działających w internecie. Wtedy zakupione elementy mogą być dostarczone bezpośrednio do klienta.

Aby transformatory separacyjne mogły zapewnić skuteczne działanie, kluczowe znaczenie ma dobranie właściwego typu urządzenia, które będzie mogło zapewnić maksymalna efektywność i bezpieczeństwo działania układu elektrycznego.

Powiązane artykuły